Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Postaddress
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Webbsida
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden