Notarius Publicus

Advokaten Christian Berntö är av länsstyrelsen förordnad Notarius Publicus i Tranås kommun.

Vi står till tjänst med bestyrkande av namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar, bekräftelser av att myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda annan.

Vid intygande av namnunderskrift krävs att ni tar med er ID-handling (och att ni närvarar personligen).

Vid intygande av handling krävs att ni tar med er original.