Verksamhet

Vi arbetar företrädelsevis med följande ärenden:

  • Affärsjuridik
  • Brottmål
  • Offentlig upphandling
  • Entreprenadrätt
  • Fastighetsrätt
  • Skadeståndsrätt