Verksamhet

Jag arbetar företrädelsevis med följande ärenden:

  • Affärsjuridik
  • Avtalsrätt
  • Brottmål
  • Tvister
  • Skadeståndsrätt